Mạch VĐK nút bấm + led đơn

16 Th10
MẠCH NGUYÊN LÝ


MẠCH IN
CODE LẬP TRÌNH

ORG 00H;Designer By ChipKool – SV UNETI – DTK3

MAIN:

KEY0:;khi nhan nut 0
            JNBP3.0,KEY0OK;thuc hien nut 0
            SJMP KEY1;khongnhan nut 0 thuc hien nut 1
            KEY0OK:
            CALL CTA;chuongtrinh led sang chay
KEY1:;khi nhan nut 1
            JNBP3.1,KEY1OK;thuc hien nut 1
            SJMP KEY2;khongnhan nut 1 thuc hien nut 2
            KEY1OK:
            CALL CTB;chuongtrinh led 2
KEY2:;khi nhan nut 2
            JNBP3.2,KEY2OK
            SJMP KEY3
            KEY2OK:
            CALL CTC
KEY3:;khi nhan nut 3
            JNBP3.3,KEY3OK
            SJMP KEY4
            KEY3OK:
            CALL CTD
KEY4:;khi nhan nut 4
            JNBP3.4,KEY4OK
            SJMP KEY5
            KEY4OK:
            CALL CTE
KEY5:;khi nhan nut 5
            JNBP3.5,KEY5OK
            SJMP KEY6
            KEY5OK:
            CALL CTF
KEY6:;khi nhan nut 6
            JNBP3.6,KEY6OK
            SJMP KEY7
            KEY6OK:
            CALL CTG
KEY7:;khi nhan nut 7
            JNBP3.7,KEY7OK
            SJMP KEY0;khongnhan nut 7 quay vong nut 0
            KEY7OK:
            CALL CTH
LJMP MAIN;nhay lai vong lap
CTA:;chuong trinh led sang chay
MOV P0,#00H
CALL DELAY
MOV P2,#00H
CALL DELAY
MOV R2,#2
CHIP:
MOV A,#10000000B
LAP1:
MOV P2,A
MOV P0,A
RR A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP1
DJNZ R2,CHIP
RET
CTB:
MOV A,#00H
LAP2:
SETB C
RRC A
MOV P2,A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAP2
MOV A,#0FFH
LAP3:
CLR C
RRC A
MOV P2,A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAP3
RET
CTC:
MOV R2,#3
CHIP2:
MOV A,#10000000B
LAP4:
MOV P2,A
MOV P0,A
RR A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP4
MOV A,#00000001B
LAP5:
MOV P2,A
MOV P0,A
RL A
CALL DELAY
CJNE A,#00000001B,LAP5
DJNZ R2,CHIP2
RET
CTD:
MOV R2,#2
CHIP4:
MOV A,#00H
LAP6:
SETB C
RRC A
MOV P2,A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAP6
MOV A,#0FFH
LAP7:
CLR C
RLC A
MOV P2,A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAP7
DJNZ R2,CHIP4
RET
CTE:
CALL QUAY
MOV P0,#00000001B
MOV P2,#00000001B
CALL DELAY
CALL QUAY
MOV P0,#00000011B
MOV P2,#00000011B
CALL DELAY
CALL QUAY
MOV P0,#00000111B
MOV P2,#00000111B
CALL DELAY
CALL QUAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00001111B
CALL DELAY
CALL QUAY
MOV P0,#00011111B
MOV P2,#00011111B
CALL DELAY
CALL QUAY
MOV P0,#00111111B
MOV P2,#00111111B
CALL DELAY
CALL QUAY
MOV P0,#01111111B
MOV P2,#01111111B
CALL DELAY
CALL QUAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
CALL DELAY
RET
QUAY:
MOV A,#10000000B
LAP20:
RR A
MOV P0,A
MOV P2,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP20
RET
CTF:
MOV R5,#5
CHIP5:
MOV P2,#00H
MOV P0,#0FFH
CALL DELAY
MOV P0,#00H
MOV P2,#0FFH
CALL DELAY
DJNZ R5,CHIP5
RET
CTG:
MOV R2,#3
CHIP6:
MOV A,#01111111B
LAP9:
MOV P2,A
MOV P0,A
RR A
CALL DELAY
CJNE A,#01111111B,LAP9
DJNZ R2,CHIP6
RET
CTH:
MOV A,#10000000B
LAP21:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP21
MOV P2,#00000001B
MOV A,#10000000B
LAP22:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP22
MOV P2,#00000011B
MOV A,#10000000B
LAP23:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP23
MOV P2,#00000011B
MOV A,#10000000B
LAP24:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP24
MOV P2,#00000111B
MOV A,#10000000B
LAP25:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP25
MOV P2,#00001111B
MOV A,#10000000B
LAP26:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP26
MOV P2,#00011111B
MOV A,#10000000B
LAP27:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP27
MOV P2,#00111111B
MOV A,#10000000B
LAP28:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP28
MOV P2,#01111111B
MOV A,#10000000B
LAP29:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP29
MOV P2,#11111111B
RET
DELAY:;chuong trinh tao tre 0.04s
MOV R0,#200
LOOP1:
MOV R1,#200
LOOP2:
NOP
NOP
DJNZ R1,LOOP2
DJNZ R0,LOOP1
RET
END

Download Tất cả Mạch ORCAD + PROTUES
(Link Mediafire)
(link Ziddu)
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Blog Điện Tử | Tin Học.Hi vọng Blog Cung cấp cho các bạn những thứ các bạn cần.Mọi chi tiết góp ý vui lòng commnet bên dưới bài viết này?
Advertisements

Một phản hồi to “Mạch VĐK nút bấm + led đơn”

  1. thelostofthelove Tháng Sáu 21, 2013 lúc 1:25 chiều #

    anh em nào biết làm bài viết cos chương trình cho vi sử lý bài này …. thì làm dùm mình với
    thiet ke mach mo phong tren phan mem protues va viet pt diu khien mo phong tim gia tri cua bieu thuc y=x^2 +2x +5 voi x co gia tri tu` 0—>9 gia tri x duoc dat vao port1 Su dung DiD swich chon gia tri cho x va ket qua y duoc hien thi tren 8 led don tai port 0

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: