Mạch trái tim 32 led đơn giản + Code

1 Th8

Hôm nay rảnh Chip chia sẻ cho các bạn code trái tim 32 led chay chip 89C51.Đây chỉ là Demo chạy thử sẽ còn nhiều thiếu sót mong các bạn góp ý thêm để chip hoàn thiện hơn.Sau đây là code và Demo Video chạy thử.

MẠCH TRÁI TIM 32 LED BETA PHIÊN BẢN MỚI TĂNG HIỆU ỨNG TẠI ĐÂY.?

VIDEO DEMO:

CODE:

ORG 00H

MAIN:

CALL CTA

CALL CTB

CALL CTC

CALL CTD

CALL CTE

CALL CTF

CALL CTG

CALL CTH

CALL CTI

CALL CTK

JMP MAIN

CTA:;CHAY DON

MOV A,#00000011B

LAP:MOV P0,A

CALL DELAY

RL A

CJNE A,#00000011B,LAP

MOV A,#00000011B

LAPA:MOV P2,A

CALL DELAY

RL A

CJNE A,#00000011B,LAPA

MOV A,#00000011B

LAPB:MOV P3,A

CALL DELAY

RL A

CJNE A,#00000011B,LAPB

MOV A,#11000000B

LAPC:MOV P1,A

CALL DELAY

RR A

CJNE A,#11000000B,LAPC

RET

CTB:;SANG DAN VONG

MOV A,#00H

LAPD:SETB C

RLC A

MOV P0,A

CALL DELAY

CJNE A,#0FFH,LAPD

MOV A,#00H

LAPE:SETB C

RLC A

MOV P2,A

CALL DELAY

CJNE A,#0FFH,LAPE

MOV A,#00H

LAPF:SETB C

RLC A

MOV P3,A

CALL DELAY

CJNE A,#0FFH,LAPF

MOV A,#00H

LAPH:SETB C

RRC A

MOV P1,A

CALL DELAY

CJNE A,#0FFH,LAPH

RET

CTC:;TAT DAN VONG

MOV A,#0FFH

LAPDD:CLR C

RLC A

MOV P0,A

CALL DELAY

CJNE A,#00H,LAPDD

MOV A,#0FFH

LAPEE:CLR C

RLC A

MOV P2,A

CALL DELAY

CJNE A,#00H,LAPEE

MOV A,#0FFH

LAPFF:CLR C

RLC A

MOV P3,A

CALL DELAY

CJNE A,#00H,LAPFF

MOV A,#0FFH

LAPHH:CLR C

RRC A

MOV P1,A

CALL DELAY

CJNE A,#00H,LAPHH

RET

CTD:;TIM SANG TU TREN XUONG

MOV A,#00H

LAPF1:SETB C

RLC A

MOV P0,A

MOV P1,A

CALL DELAY

CJNE A,#0FFH,LAPF1

MOV R6,#00H

MOV R7,#00H

LAPYT:

SETB C

MOV A,R6

RRC A

MOV R6,A

MOV P3,R6

CALL DELAY

SETB C

MOV A,R7

RLC A

MOV R7,A

MOV P2,R7

CALL DELAY

CJNE R7,#0FFH,LAPYT

RET

CTE:;TAT TRAI TIM

MOV R6,#0FFH

MOV R7,#0FFH

LAPYO:

CLR C

MOV A,R6

RLC A

MOV R6,A

MOV P3,R6

CALL DELAY

CLR C

MOV A,R7

RRC A

MOV R7,A

MOV P2,R7

CALL DELAY

CJNE R7,#00H,LAPYO

MOV A,#0FFH

LAPF101:CLR C

RRC A

MOV P0,A

MOV P1,A

CALL DELAY

CJNE A,#00H,LAPF101

RET

CTF:;TIM SANG LEN XUONG

MOV A,#00H

LAPF7:SETB C

RLC A

MOV P0,A

MOV P1,A

CALL DELAY

CJNE A,#0FFH,LAPF7

MOV R6,#00H

MOV R7,#00H

LAPYP:

SETB C

MOV A,R6

RLC A

MOV R6,A

MOV P3,R6

CALL DELAY

SETB C

MOV A,R7

RRC A

MOV R7,A

MOV P2,R7

CALL DELAY

CJNE R7,#0FFH,LAPYP

RET

CTG:;SANG QUAY TRAI

MOV R6,#00H

MOV R7,#00H

LAPYL:

SETB C

MOV A,R6

RLC A

MOV R6,A

MOV P1,R6

CALL DELAY

SETB C

MOV A,R7

RRC A

MOV R7,A

MOV P2,R7

CALL DELAY

CJNE R7,#0FFH,LAPYL

MOV A,#00H

LAPF125:SETB C

RRC A

MOV P0,A

MOV P3,A

CALL DELAY

CJNE A,#0FFH,LAPF125

MOV R6,#0FFH

MOV R7,#0FFH

LAPYI:

CLR C

MOV A,R6

RLC A

MOV R6,A

MOV P1,R6

CALL DELAY

CLR C

MOV A,R7

RRC A

MOV R7,A

MOV P2,R7

CALL DELAY

CJNE R7,#00H,LAPYI

MOV A,#0FFH

LAPF126:CLR C

RRC A

MOV P0,A

MOV P3,A

CALL DELAY

CJNE A,#00H,LAPF126

RET

CTH:;SANG QUAY PHAI

MOV A,#00H

LAPF121:SETB C

RLC A

MOV P0,A

MOV P3,A

CALL DELAY

CJNE A,#0FFH,LAPF121

MOV R6,#00H

MOV R7,#00H

LAPYF:

SETB C

MOV A,R6

RLC A

MOV R6,A

MOV P2,R6

CALL DELAY

SETB C

MOV A,R7

RRC A

MOV R7,A

MOV P1,R7

CALL DELAY

CJNE R7,#0FFH,LAPYF

MOV A,#0FFH

LAPF122:CLR C

RLC A

MOV P0,A

MOV P3,A

CALL DELAY

CJNE A,#00H,LAPF122

MOV R6,#0FFH

MOV R7,#0FFH

LAPYE:

CLR C

MOV A,R6

RLC A

MOV R6,A

MOV P2,R6

CALL DELAY

CLR C

MOV A,R7

RRC A

MOV R7,A

MOV P1,R7

CALL DELAY

CJNE R7,#00H,LAPYE

RET

CTI:;NHAP NHAY

MOV R7,#5

SOLAN1:

MOV P0,#00H

MOV P1,#00H

MOV P2,#00H

MOV P3,#00H

CALL DELAY

MOV P0,#0FFH

MOV P1,#0FFH

MOV P2,#0FFH

MOV P3,#0FFH

CALL DELAY

DJNZ R7,SOLAN1

RET

CTK:

MOV A,#00H

LAPF2:SETB C

RLC A

MOV P0,A

MOV P1,A

CALL DELAY

CJNE A,#0FFH,LAPF2

MOV R6,#00H

MOV R7,#00H

LAPYZ:

SETB C

MOV A,R6

RRC A

MOV R6,A

MOV P3,R6

CALL DELAY

SETB C

MOV A,R7

RLC A

MOV R7,A

MOV P2,R7

CALL DELAY

CJNE R7,#0FFH,LAPYZ

;CON 1

MOV R6,#00H

MOV R7,#00H

LAPY9:

SETB C

MOV A,R6

RLC A

MOV R6,A

MOV P3,R6

CALL DELAY

SETB C

MOV A,R7

RRC A

MOV R7,A

MOV P2,R7

CALL DELAY

CJNE R7,#0FFH,LAPY9

MOV A,#00H

LAPF8:SETB C

RLC A

MOV P0,A

MOV P1,A

CALL DELAY

CJNE A,#0FFH,LAPF8

RET

DELAY:

MOV R1,#150

LAPK:MOV R0,#150

LAPL:

NOP

NOP

NOP

DJNZ R0,LAPL

DJNZ R1,LAPK

RET

END

(SĐ nguyên lý + file Hex + ASM)

Blog Điện Tử | Tin Học

Advertisements

44 phản hồi to “Mạch trái tim 32 led đơn giản + Code”

 1. m4u_91 Tháng Tám 4, 2011 lúc 2:15 chiều #

  :)) dep doa!! con day la led trai tim cua Moa!!! http://www.youtube.com/watch?v=la0FAtzeaBY

 2. vancongck Tháng Chín 7, 2011 lúc 6:28 chiều #

  Thank you nhe bài của bạn thật tuyệt!gmail: vancongck@gmail.comrất vui được làm quen. :))

 3. ChipKool_Online Tháng Chín 8, 2011 lúc 8:44 sáng #

  ukm.No problem.mình làm quen nhau nhé.?:)

 4. Anonymous Tháng Chín 25, 2011 lúc 10:57 sáng #

  anh oi cho em hoi lam mach nay mjnh dung IC bao nhieu the

 5. VIP KHÔNG BUỒN Tháng Chín 25, 2011 lúc 4:21 chiều #

  mạch này anh dùng IC 89C51,4k bọ nhớ,em có thể dùng iC 89C52 8k,nạp chương trinh thoải mái

 6. Anonymous Tháng Chín 27, 2011 lúc 3:45 chiều #

  ko duoc ban oi vuot qua 2k rui

 7. Anonymous Tháng Chín 27, 2011 lúc 4:04 chiều #

  cho m xin luon file hex duoc khong m viet no toan bao loi lon hon 2k thui anh_ratmuon_lamquen_voiem@yahoo.com.vn

 8. ChipKool_Online Tháng Chín 27, 2011 lúc 4:08 chiều #

  bạn dùng pinnale 52 chưa crack đúng ko,nên quá 2k nó báo lỗi,ko biên dịch được,bạn dùng bản crack sẽ dduocj 4k,lập trình thoải mái,nếu không bạn có thể dùng keic cũng lập trình asembly được.=))

 9. ChipKool_Online Tháng Chín 27, 2011 lúc 4:10 chiều #

  ok.mình sẽ upload file hexa + sơ đồ nguyên lý cho bạn luôn.mình rất thích những người bạn ham học hỏi,tìm hiểu:)

 10. Anonymous Tháng Chín 27, 2011 lúc 4:25 chiều #

  uhdung rui m chua crack viet len toan 4 k thuithe crack thi se giam duoc a

 11. ChipKool_Online Tháng Chín 27, 2011 lúc 4:28 chiều #

  chính xác,nếu bạn crack còn có thể viết tới 8k cho chip 89C52 cơ,ban có muốn làm công tác viên blog của mình cùng viết bài không?

 12. Anonymous Tháng Chín 27, 2011 lúc 4:29 chiều #

  co chu

 13. Anonymous Tháng Chín 27, 2011 lúc 4:31 chiều #

  m da co mach rui nhung lam truoc chi viet duoc doan code co 4 chuong trinh nen hoi xau chut

 14. ChipKool_Online Tháng Chín 27, 2011 lúc 4:33 chiều #

  oke.bạn dùng điện thaoij ak,sao mình chat mãi không dduoc vậy,bây giờ bạn muôn tham gia Blog Điện Tử để viết bài,bạn gửi cho mình địa chỉ gmail của bạn nhé?để mình ép nick,sau đó bạn có thể viết bài chia sẻ lên blog này,hihi

 15. Anonymous Tháng Chín 28, 2011 lúc 11:39 sáng #

  minh tuong chi dung` IC 89C51 la duoc rui`.nhung lai phai nao chuong trinh vao cho con IC nay nua ah,minh dinh lam 1 mach de tang ng ju,nhung ko hoc ve dien tu nen cung khong biet.anh nao pro jup minh voi.pm voi minh vao nick xuanninh91@yahoo.com nha.tk cac ban nhieu`….

 16. ChipKool_Online Tháng Chín 28, 2011 lúc 12:33 chiều #

  oak,bạn nghĩ dơn giản vậy sao,thế thì ai cũng làm mạch trái tim được,để có 1 mạch trái tim đẹp,hợn chỉnh,ko phải đơn giản đâu,bạn phải biết làm mạch,gắn led,và quan trọng nữa là "hồn"- chương trình nạp chip,hiên tại mình lập trình asem,sau này lập trình c,bạn sẽ thấy rất tuyệt vời,bạn thích lắm dúng ko,mình sẽ hướng dãn bạn,bạn cứ comment na.:((

 17. Anonymous Tháng Mười 2, 2011 lúc 3:13 chiều #

  hihihi.:) chao ban chipkool mih moi dc mon dtu vi day la mon hoc k chuyen ngah nen k co hoc chuyen sau chi hoc toi co 3 mach thoi la mach do dong 3 trag thai, chih luu va mach nhac thoi.Khi khoc xog thay thich thu wa, lag thag tren mag thay mach hinh tim dep wa nen mih cug mun hoc hoi may ah chi trog lih vuc dien tu.:-SS minh muon lam dc mach nay vi ngay sih nhat cua ban gai em sap toi r vao thag 11 nay, that tuyet khi tag mon wa trai tim nhu vaymach nay chipkool giup mih dc k

 18. ChipKool_Online Tháng Mười 2, 2011 lúc 5:40 chiều #

  oke.nếu bnaj có lòng thì mình cũng có dạ,hihi,mình sẽ cho bạn mạch nguyên lý,+file hex,file asm để bạn nghiên cứu,bạn biết làm mạch chưa,nếu chưa biết mình sẽ có 1 cách bạn chỉ càn làm mạch chip nạp thôi,còn lại sẽ gắn led lên thành hình trái tim,bạn nhớ mạch VĐK mooix led cần trở 220 ôm để bảo vệ led,khi bnaj gắn lên ban chỉ việc hàn dây,mạch làm nhanh gọn,giờ chỉ việc nạp program thôi,mình làm rồi,chạy ngon??:)

 19. Anonymous Tháng Mười 6, 2011 lúc 2:54 sáng #

  chào bạn ChipKool mình k học nhiều về mạch in điện tử nhưng minh muốn làm một món quà sinh nhạt tặng cho người yêu mình,vậy bạn có thể giúp mình thiết kế một mạch led đơn giản giúp mình k,mình k dành về khoản lập trình cho chip lắm mong bạn giúp đỡ nhé . Thank bạn nha

 20. ChipKool_Online Tháng Mười 6, 2011 lúc 7:10 chiều #

  Mình dang viết bài,mình sẽ cập nhật sớm cho bạn.hihi

 21. Anonymous Tháng Mười 9, 2011 lúc 7:14 sáng #

  a ơi làm sao để ta có thể nhúng code vào con IC e dinh lam 1 cái mạch có 2 hoặc 3 vòng led nhưng mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ a có thể hướng dân e được không ,co gì a pm vào mail e nha " dtvtvn.ictu@gmail.com" thank a nhiều ;-t

 22. ChipKool_Online Tháng Mười 9, 2011 lúc 7:22 sáng #

  Ý bạn muốn nạp code vào IC trong protues hay trong mạch IC thật sự,nếu nạp mô phỏng bạn Click double vào con IC sau đó chọn đường dẫn đến File Hex trong Pinnale 52 trong ổ C,nhấn OK -> Play là xong,Còn nếu bạn muốn nạp trong IC thật sự thì bnaj phải có mạch nạp IC 89XX cái này bạn lên google search để tìm hiểu,hoặc bạn lên chợ trời để mua mạch nạp cho nhàn 350k.Mình đang viết bài mới,mình sẽ cập nhật cho bạn nhé?:)

 23. vansao88 Tháng Mười 10, 2011 lúc 8:06 sáng #

  ban oi cho mh hoio ti. neu mh nap code vao ic roi.nhung lan sau mh muon nap code khac vao ic do thi co dc khong?hay chi nap dc duy nhat 1lan.

 24. vansao88 Tháng Mười 10, 2011 lúc 8:09 sáng #

  ah wen mat.ban co the gui cho mh ban mo phong protues dc ko?mh tim tren dien dan nhung ko thay.ban gui vao mail cho mh xin voi nhevansao88@gmail.comthanks

 25. ChipKool_Online Tháng Mười 10, 2011 lúc 11:56 sáng #

  Chào bạn,mỗi IC bạn có thể nạp code nạp lại,bạn hãy yên tâm điều đó,còn phần mềm mô phỏng protues mình sẽ gửi địa chỉ liên kết và cách crack sử dụng cho bạn nhé.:)

 26. vansao88 Tháng Mười 11, 2011 lúc 1:26 sáng #

  uh.cam on nhe.ah ban con file mo fong trai tim 32 led khong?cho mh xin luon di.mh co may code muon load thu xem the nao.cam on ban nhe.

 27. VP Nam Định Tháng Mười 11, 2011 lúc 2:59 sáng #

  Bạn chưa tìm hiểu về phần mềm mô phỏng đúng không?ok,tối nay mình sẽ viết bài hướng dẫn các bạn mô phỏng và làm mạch trái tim này.:-

 28. Anonymous Tháng Mười 11, 2011 lúc 5:06 sáng #

  te wa ddi

 29. vansao88 Tháng Mười 11, 2011 lúc 6:54 sáng #

  cam on moi nguoi.cac bac pro biet roi thi chia se it kinh nghiem cho a e chua biet.

 30. ChipKool_Online Tháng Mười 11, 2011 lúc 2:24 chiều #

  ok.tối nay sẽ có 1 bài viết mới chia sẻ anh em yêu điện tử.hihi:)

 31. Anonymous Tháng Mười Một 3, 2011 lúc 11:47 sáng #

  anh oi, nap chương trình chip là ji vậy anh, anh có thể cho em yahoo để chỉ em được không, đật anh, em muốn làm bảng led để giáng sinh này tặng nhưng không biêt làm,và chả biết bắt đầu từ đâu, yahoo của em: hoangtu.lilom776

 32. ChipKool_Online Tháng Mười Một 3, 2011 lúc 4:27 chiều #

  ok.bạn muốn làm 1 mạch đèn quảng cáo trong ngày lễ noel đúng ko,bạn vẽ cho mình hình ảnh bạn muốn chạy led,mình lập trình theo yêu cầu,còn về vấn đề nạp chip có nghĩa là:Sau khi bạn làm mạch xong,bạn có chương trình để nạp vào Chip vi điều khiển(bộ vi xử lý trung tâm điều khiển mọi hoạt động) bạn phải có 1 mạch nạp cho Chip,và gắn Chip vào nạp chương trình trên máy tính vào nó.ok.bạn có học điện tử ko?liên hệ với mình qua nick yahu:new_man9xone nhé:)

 33. Quang Trung Tháng Ba 14, 2012 lúc 11:37 sáng #

  chao ban. ban co the cho minh code viet bang ngon ngu C dc khong?
  mail minh:
  nhanthiennhi123@gmail.com

 34. Quang Vinh Tháng Năm 19, 2012 lúc 8:33 chiều #

  anh ChipKool gửi cho e file Hex đi,e đi nạp IC ma ng ta kiu phải có file hex dịch từ code,e chẳng hiểu gi hết.
  mà file hex đó có xài cho IC2F629 được không vậy?

 35. nguyễn tiến nam Tháng Tám 16, 2012 lúc 9:58 chiều #

  sao k down dc thế hic hic

 36. cuong Tháng Ba 14, 2013 lúc 3:25 chiều #

  anh chi cho em cach lam led happybirthday voi

 37. cuong Tháng Ba 14, 2013 lúc 7:35 chiều #

  ban chip oi cho minh tham ra bolog voi.cuongdl06k13@gmail.com

 38. ngoclong Tháng Năm 30, 2013 lúc 3:15 chiều #

  cho

 39. ngoclong Tháng Năm 30, 2013 lúc 3:17 chiều #

  chipkool cho mình hỏi với??89c52 bô nhớ 8k mà nộp chương trình 10k thì có được ko vậy???

 40. ngoclong Tháng Năm 30, 2013 lúc 3:18 chiều #

  phầm mềm viết chương trình là gì vây??

 41. chien Tháng Sáu 11, 2013 lúc 8:52 chiều #

  anh chip kool gui cho em so do lam mach led chay hinh trai tim dung ic89c52 dc k anh.em co ic ui ma k bik lap sao ca.hix.tranngocchien12c4@gmail.com.thks a

 42. hiếu Tháng Tư 12, 2014 lúc 9:06 sáng #

  cho em file hexa + sơ đồ nguyên lý với a ơi.em làm phần cứng rồi mà phần mềm k biết viết sao.em mới làm quen với lập trình trainamdinh@gmail.com

 43. Chờ Huỳnh Văn Tháng Mười Một 14, 2016 lúc 6:03 sáng #

  a oi e lam hoai ma k chay ….e k hieu nguyen nhan do dau mac du da lam mach dung.rat vui dc lam wen de dc huong dan thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: