Tạo Menu ngang có sổ dọc xuống

8 Th5

Hôm nay chip giơi thiu cho các bn 1 th thut to menu ngang rt hay,mà hin ti chip cũng đang dùng.

BT ĐU TH THUT:

1.Bn vào bng điu khin –> thiết kế> chnh s html –> m rng mu tin ích.

2.bn copy hết đon code bên dưới và chèn sau th

<link href=’http://chipteenplis.googlecode.com/files/ddsmoothmenu.css ‘ rel=’stylesheet’ type=’text/css’/>

<link href=’http://chipteenplis.googlecode.com/files/ddsmoothmenu-v.css ‘ rel=’stylesheet’ type=’text/css’/>

<script src=’http://chipteenplis.googlecode.com/files/jquery.min.DC.js&#8217; type=’text/javascript’/>

<script src=’ http://chipteenplis.googlecode.com/files/menu24h.JS ‘ type=’text/javascript’>

</script>

<script type=’text/javascript’>

ddsmoothmenu.init({

mainmenuid: &quot;smoothmenu1&quot;, //menu DIV id

orientation: 'h', //Horizontal or vertical menu: Set to &quot;h&quot; or &quot;v&quot;

classname: 'ddsmoothmenu', //class added to menu's outer DIV

//customtheme: [&quot;#1c5a80&quot;, &quot;#18374a&quot;],

contentsource: &quot;markup&quot; //&quot;markup&quot; or [&quot;container_id&quot;, &quot;path_to_menu_file&quot;]

})

ddsmoothmenu.init({

mainmenuid: &quot;smoothmenu2&quot;, //Menu DIV id

orientation: 'v', //Horizontal or vertical menu: Set to &quot;h&quot; or &quot;v&quot;

classname: 'ddsmoothmenu-v', //class added to menu's outer DIV

//customtheme: [&quot;#804000&quot;, &quot;#482400&quot;],

contentsource: &quot;markup&quot; //&quot;markup&quot; or [&quot;container_id&quot;, &quot;path_to_menu_file&quot;]

})

</script>

<style media=’print’ type=’text/css’>

#linkbar-wrapper, #comments, #header-wrapper, .widget-content, #lower-wrapper, #header, #sidebar-wrapper,.sidebar, .comment-form,.post-footer,#blog-pager,.post-feeds,#backlinks-container,#navbar-section,.lowerbar-wrapper, #backbutton {display:none !important;}

#content-wrapper,#main-wrapper,#main {font-size:12px;float:none !important;overflow:visible !important;width:auto !important;}

#main a{color:#0000ff;text-decoration:none;}

</style> <script src=’http://chipteenplis.googlecode.com/files/dropdown2.js&#8217; type=’text/javascript’>

</script>

<!–MULTI-LEVEL-DD-MENU-STARTS–>

<link href=’http://chipteenplis.googlecode.com/files/style.css ‘ rel=’stylesheet’ type=’text/css’/>

<script src=’http://chipteenplis.googlecode.com/files/script.js ‘ type=’text/javascript’/>

<!–MULTI-LEVEL-DD-MENU-http://www.CHIPKOOL.BLOGSPOT.COM–>

<style type=’text/css’>

#navbar-iframe {

height: 0px;

}

</style>

<link href=’http://traidatmui.110mb.com/Myfile/css/style24h.css&#8217; rel=’stylesheet’ type=’text/css’/>

<script src=’http://chipteenplis.googlecode.com/files/jquery.min.JS&#8217; type=’text/javascript’/>

<script src=’http://chipteenplis.googlecode.com/files/menu24h.JS ‘ type=’text/javascript’/>

<script type=’text/javascript’>

ddsmoothmenu.init({

mainmenuid: &quot;smoothmenu2&quot;,

orientation: 'v',

classname: 'ddsmoothmenu-v',

//customtheme: [&quot;#804000&quot;, &quot;#482400&quot;],

contentsource: &quot;markup&quot;

})

</script>

3.Các bn to 1 widget Html javar/script sau đó copy toàn b code bên dưới sau đó dán vào widget đó (bn nh kéo widget lên trên widget bài viết nha)

<!–MENU CHO TRANG WEB–>

<div class=’ddsmoothmenu’ id=’smoothmenu1′>

<ul>

<li><a href=’http://chipkool.blogspot.com’>HOME</a&gt;

<ul>

<li><a href=’http://www.chipkool.blogspot.com/2011/04/lien-he-voi-chipkool.html’>GII THIU</a></li>

<li><a href=’http://www.chipkool.blogspot.com/2011/04/huong-dan-post-bai-viet-len-webblog.html’>HƯỚNG DN POST BÀI</a></li>

<li><a href=’http://clan-family.forumvi.net/’>CHIP4-RUM</a></li&gt;

<li><a href=’http://chipkool.blogspot.com/2010/11/7-cach-nhan-bietgiai-con-zin.html’>CHAT ZOOM</a></li>

<li><a href=’http://chipkool.blogspot.com/2010/12/icon-blog.html’>LIÊN H – GÓP Ý</a></li>

<li><a href=’http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/trao-oi-lien-ket-cong-ong-blogger-viet.html’>KT NI BLOGGER</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href=’#’>TH THUT</a>

<ul>

<li><a href=’#’>BLOGGER</a>

<ul>

<li><a href=’http://www.chipkool.blogspot.com/search/label/blogger%20c%c6%a1%20b%e1%ba%a3n?max-results=10′>BLOGGER CƠ BN</a></li>

<li><a href=’http://chipkool.blogspot.com/search/label/th%e1%bb%a7%20thu%e1%ba%adt%20blogger?max-results=5′>BLOGGER NÂNG CAO</a></li>

</ul>

<li><a href=”http://www.chipkool.cz.cc/search/label/T%C3%AAn%20mi%E1%BB%81n?max-results=10″>TÊN MIN</a></li>

</li>

<li><a href=’http://chipkool.blogspot.com/search/label/th%e1%bb%a7%20thu%e1%ba%adt%20internet?max-results=5′>INTERNET</a></li&gt;

<li><a href=’http://chipkool.blogspot.com/search/label/th%e1%bb%a7%20thu%e1%ba%adt%20mobile?max-results=5′>MOBILE</a></li&gt;

<li><a href=”#”>CÔNG C BLOGGER</a>

<ul>

<li><a href=”http://www.truyen-chipkool.cz.cc/p/cong-cu-ma-hoa-code-htmljavarscript.html“>MÃ HÓA HTML</a></li>

<li><a href=”http://chipkool.blogspot.com/2010/12/xem-ma-nguon-1-website-bat-ky.html“>XEM MÃ NGUN WEB</a></li>

<li><a href=”http://www.truyen-chipkool.cz.cc/p/truyen-tranh.html“>VIT CHNGƯỢC</a></li>

<li><a href=”http://chipkool.blogspot.com/2010/11/8-ieu-xx-khong-nen-co-bau-o-tuoi-day.html“>GI THIP ĐIN T</a></li>

<li><a href=”http://www.chipkool.blogspot.com/2011/05/photoshop-online.html“>PHOTOSHOP ONLINE</a></li>

<li><a href=”http://chipkool.blogspot.com/2010/11/bang-ma-mau-hexa.html“>BNG MÃ MÀU</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

<li><a href=’#’>GII TRÍ</a>

<ul>

<li><a href=’#’>GAMES FLASH</a>

<ul>

<li><a href=’http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/game-bong.html’>GAMES BÓNG ĐÁ</a></li>

<li><a href=’http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/game-picachu-online-hay-ghe.html’>GAMES PICACHU</a></li>

<li><a href=’http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/games-ua-xe-toc-o.html’>GAMES ĐUA XE</a></li>

<li><a href=’http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/game-hanh-ong-tieu-diet-ac-quy.html’>GAMES DIT QU</a></li>

<li><a href=’http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/game-kinh-di-thi-tran-chet-choc.html’>GAMES KINH D</a></li>

<li><a href=’http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/sieu-nhan-gao-online.html’>GAMES SIÊU NHÂN</a></li>

<li><a href=’http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/tro-choi-tinh-yeu.html’>GAMES TÌNH YÊU</a></li>

<li><a href=’http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/games-ao-vang.html’>GAMES ĐÀO VÀNG</a></li>

<li><a href=’http://www.chipkool.cz.cc/2011/04/games-kim-cuong-choi-la-nghien.html’>GAMES KIM CƯƠNG</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href=’#’>TRUYN ONLINE</a>

<ul>

<li><a href=’http://www.chipkool.blogspot.com/search/label/s%e1%bb%a9c%20kh%e1%bb%8fe?max-results=10′>TRUYN TÌNH YÊU</a></li>

<li><a href=’http://www.chipkool.blogspot.com/search/label/c%c6%b0%e1%bb%9di?max-results=10′>TRUYN CƯỜI</a></li>

<li><a href=’http://truyen-chipkool.blogspot.com/’>TRUYN TRANH</a></li>

<li><a href=’#’>TRUYN MA </a></li>

<li><a href=’#’>TRUYN 18+ </a&gt;</li>

<li><a href=’http://www.chipkool.cz.cc/search/label/download%20truy%e1%bb%87n?max-results=10′>DOWNLOAD TRUYN</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href=’#’>MUSIK ONLINE</a>

<ul>

<li><a href=’http://chipkool.blogspot.com/2011/01/nhac-viet-hay.html’>NHC VIT ONLINE</a></li>

<li><a href=’http://chipkool.blogspot.com/2010/12/am-nhac-ban-toi.html’>NHC ANH ONLINE</a></li>

<li><a href=’http://chipkool.blogspot.com/2011/04/nhung-bai-hat-khong-loi-hay-nhat.html’>NHC KHÔNG LI</a></li>

<li><a href=’http://chipkool.blogspot.com/2010/12/thu-thuat-blogger.html’>DANH SÁCH BH HOT</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href=’#’>VIDEO CLIP</a>

<ul>

<li><a href=’http://chipkool.blogspot.com/search/label/clip%20th%e1%bb%a7%20thu%e1%ba%adt?max-results=5′>CLIP TH THUT</a></li>

<li><a href=’http://chipkool.blogspot.com/search/label/%e1%ba%a3o%20thu%e1%ba%adt’>CLIP O THUT</a></li>

<li><a href=’http://www.chipkool.cz.cc/search/label/pv%20vui%20nh%e1%bb%99n?max-results=10′>PV VUI NHN</a></li>

<li><a href=’http://chipkool.blogspot.com/search/label/clip%20girl%20xinh?max-results=5′>CLIP GIRL XINH</a></li>

<li><a href=’http://www.chipkool.blogspot.com/search/label/clip%20sh

Gn xong rùi:

Gi chip hướng dn cho các bn cách chnh sa Menu cho blog ca các bn nha.

*> Đ to thêm 1 menu cha thì bn thêm phn như màu đ sau:

<li><a href=”#”>CÔNG C BLOGGER</a></li>

Còn đ thêm Menu con cho Th menu cha Công c Blogger thì bn s tách hai th này ra

</a> </li>

Sau đó chèn đon menu sau vào gia:

</a>

<ul>
<li><a href=’Liên kết’>Menu con 1 </a></li>
<li><a href=’Liên kết’> Menu con 2</a></li>
<li><a href=’Liên kết’>Menu con 3 </a></li>
<li><a href=’Liên kết’> Menu con 4</a></li>
</ul>
</li>

Như vy là xong rùi đy?

Mi thc mc các bn Comments cho Chip nha?

Chúc bạn thành công?

Advertisements

2 phản hồi to “Tạo Menu ngang có sổ dọc xuống”

  1. Hehe Tháng Sáu 14, 2011 lúc 9:07 sáng #

    bạn cho mình yahoo để mình nc trực tiếp dc ko

  2. ChipKool_Online Tháng Chín 2, 2011 lúc 4:58 chiều #

    Mình sẽ đưa ra 1 menu khác hay hơn.vì menu này không tương thích IE6,menu mình đang dùng mình sử lại đó.nhnah lắm hiển thị tốt:-SS

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: