Tạo tiện ích bài viết liên quan

5 Th12

Hôm nay chip lang thang trên mạng.Lại tìm được code bài viết liên quan.Chỉ bằng copy và paste là oke rùi: các bạn copy đoạn code sau.rùi tạo 1 HTML/JAVARSCRIPT và paste vào na.

<!– Related Articles – Take 5 – Using JQuery &amp; Google Search API – by Hoctro 8/2010 –>
<script src=”&quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3/jquery.min.js&quot;&#8221; type=”&quot;text/javascript&quot;”></script>
<script src=”&quot;http://www.google.com/jsapi&quot;&#8221; type=”&quot;text/javascript&quot;”></script>
<script language=”&quot;Javascript&quot;” type=”&quot;text/javascript&quot;”>//<![CDATA[ //var website = &quot;hoctro.blogspot.com&quot;; var website = getBaseURL(); var hoctroRelated = &quot;site:&quot; + website + &quot; &quot;; var labelArray = new Array(); function getParams() { $('div.post-footer-line span.post-labels a').each(function(idx, el) { var test = 0; var textLabel = $(el).html(); for (var i = 0; i != labelArray.length; i++) { if (labelArray[i] == textLabel.toString()) test = 1; } if (test == 0) { labelArray.push(textLabel.toString()); hoctroRelated = hoctroRelated + '&quot;' + textLabel.toString() + '&quot; OR '; } }); // each } // Callback main function $(document).ready(function() { getParams() ; }); // function function OnLoadRelated() { // create a search control var searchControl = new google.search.SearchControl(); // create a draw options object so that we // can position the search form root var options = new google.search.DrawOptions(); options.setSearchFormRoot(document.getElementById(&quot;searchHoctroRelatedForm&quot;)); // populate with searcher var blogSearch = new google.search.WebSearch(); blogSearch.setUserDefinedLabel(&quot;Related Articles&quot;); var options2 = new google.search.SearcherOptions(); options2.setExpandMode(google.search.SearchControl.EXPAND_MODE_OPEN); searchControl.setResultSetSize(google.search.Search.LARGE_RESULTSET); searchControl.addSearcher(blogSearch, options2); searchControl.draw(document.getElementById(&quot;searchHoctroRelatedResults&quot;), options); getParams(); searchControl.execute(hoctroRelated); } // Copied from http://www.gotknowhow.com/articles/how-to-get-the-base-url-with-javascript function getBaseURL() { var url = location.href; // entire url including querystring – also: window.location.href; var baseURL = url.substring(0, url.indexOf('/', 14)); if (baseURL.indexOf('http://localhost&#039;) != -1) { // Base Url for localhost var url = location.href; // window.location.href; var pathname = location.pathname; // window.location.pathname; var index1 = url.indexOf(pathname); var index2 = url.indexOf(&quot;/&quot;, index1 + 1); var baseLocalUrl = url.substr(0, index2); return baseLocalUrl + &quot;/&quot;; } else { // Root Url for domain name return baseURL + &quot;/&quot;; } } // Important, this has to be called here, otherwise main var is not yet created google.load('search', '1.0'); google.setOnLoadCallback(OnLoadRelated, true); //]]><br /></script>

<style><br /> //#searchHoctroRelatedResults a.gs-title, a.gs-title * { color : brown; }<br /> //#searchHoctroRelatedResults .gs-webResult .gs-snippet { display : none; }<br /> //#searchHoctroRelatedResults .gs-webResult .gs-visibleUrl { display : none; }<br /> //#searchHoctroRelatedForm { display : none; }<br /></style>

<div id=”&quot;searchHoctroRelatedResults&quot;”>Loading…</div>
<div id=”&quot;searchHoctroRelatedForm&quot;”>Loading…</div>
<h6>Related Articles Widget by <u><a href=”http://chipkool.blogspot.com/”>chipkool</a></u></h6&gt;

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

Theo Blog hoa học trò

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: