Mạch dếm 00 – 99 sử dụng 74LS90 + 7447

10 Tháng 10
Mạch 1:sử dụng nút bấm điều khiển
Demo

Mạch 2:chạy Auto sử dụng 555

Giải thích:Mạch sử dụng IC số giải mã 74LS90 cùng IC 7447,còn thêm IC 74LS247 nắn chỉnh 2 thanh a và d của led 7 đoạn,nếu thiếu sẽ bị mất nét.

DOWNLOAD :Mach nguyên lý của 2 mạch trên ( khuyến cáo:Sử dụng protues 7.8 để mở)

(link mediafire)

(link lower)

Blog Điện Tử | Tin Học

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: